, amoniak- wzór 

amoniak- wzór

Czytasz posty wyszukane dla zapytania: amoniak- wzór
Temat: wodorotlenek amonu?


Mam pytanie do grupowiczow:
Czy wodorotlenek amonu jest wodorotlenkiem, czy moze amoniakiem
rozpuszczonym w wodzie?
Zdaje mi sie ze kiedys ktos twierdzil ze nie jest to wodorotlenek, ale
nie pamietam szczegolow.


Pytanie jest zbyt sugerujace; powinno byc raczej: "co wchodzi w sklad wody
amoniakalnej (wodnego roztworu amoniaku?)". I drugie pytanie: "czy istnieje
czasteczka NH4OH?"

W sklad wody amoniakalnej oprocz wody wchodzi sporo zhydratowanych
czasteczek amoniaku, ktore zwyczajowo przedstawia sie niezbyt precyzyjnie
jako NH3.aq (bo jakim wzorem przedstawic cos, co nie jest klasyczna
czasteczka zawierajaca klasyczne wiazanie chemiczne), oraz niewielka ilosc
(w porownaniu) jonow NH4+ oraz OH-. Wszystko to jest w stanie dynamicznej
rownowagi chemicznej opisanej przez stala Kb = ok. 2.10Epx-5. Jesli chodzi o
zapis rownan reakcji z udzialem wody amoniakalnej, to czesto akceptuje sie
zapis: NH3.aq (np w reakcjach kompleksowania) lub po prostu OH- (w reakcjach
stracania wodorotlenkow za pomoca wody amoniakalnej).

Czasteczka NH4OH nie istnieje (z piecioma wiazaniami atomowymi), bo dla
atomu azotu regula oktetu jest spelniana raczej rygorystycznie. Podobnie jak
nie istnieje czasteczka NH4Cl. Jedno z tych wiazan jest wiazaniem jonowym, a
cztery pozostale - atomowe. rodzi to kontrowersje nomenklaturowa, bo w tym
sensie nie istnieja czasteczki np. NaCl. Jesli zas uznac, ze okreslenie:
"czasteczka NaCl" jest dopuszczalne, to analogicznie: "czasteczka NH4Cl
istnieje w postaci jonow: kationu amonowego w ktorym sa cztery
nierozroznialne wiazania atomowe oraz anionu chlorkowego, ktore to jony
istnieja w postaci wiazania jonowego bedacego wlasciwie tylko oddzialywaniem
elektrycznym".

Zapewne wiecej i poprawniej odpowie ktos, kto na codzien ma do czynienia z
obliczeniami kwantowymi...
tomasz plucinskiTemat: problem z zadaniami :(
Zad.1
Ile gramów rtęci powstanie podczas rozpadu 100g tlenku rtęci(II)

Takie zadania polegają głównie na tym aby zapisać reakcję i z proporcji obliczyć co potrzebne.
2HgO-> 2Hg + O2
434g 402g 32g

z 434 g tlenku powstaje 402g rtęci
czyli ze 100g tlenku - x
i obliczasz z proporcji

Zad.2
Ile gramów siarczku magnezu powstanie podczas reakcji 12g Magnezu z Siarką
Analogicznie jak wyżej

Zad.3
Oblicz czy 0,5mola azotu wystarczy do otrzymania 0,2 mola amoniaku

Tu podobnie N2 + 3H2 -> 2NH3
1mol 3mole 2mole
1mol N2 - 2mole NH3
0,5 molaN2 - x mola

x=1 czyli z 0.5 mola azotu powstanie 1 mol NH3 odp. wystarczy
Zad.4
Oblicz czy 12g magnezu starczy do otrzymania 0,5mola tlenku magnezu
Tu analowicznie tylko przeliczasz potem gramy na mole

Zad.5
Oblicz ile dm3 tlenku powstanie z rozkładu 4moli tlenku rtęci(II)
Tu trzeba wykorzystać założenie ,że 22,4dm3 gazu to 1mol (przyjmuję warunki naturalne).
2HgO -> 2Hg + O2
2mole 2mole 1 mol

2moleHgO - 1molO2
4moleHgo - x
x= 2moleO2

jeżeli 1 mol - 22,4dm3
to 2 mole - x
Zad.6
Etanol spala się wg. równania - C2H5OH + 3O2 -> 2CO2 + 3H2O. Ile dm3 CO2 powstanie podczas spalania 4,6g etanolu
Tu analoginie do zd.5 tylko pamiętaj ,że to prawo dotyczy tylko gazów !!

Zad.7
Jaki jest wzór rzeczywisty związku o następującym składzie procentowym: 38,8% chloru 61,2% tlenu. Masa cząsteczkowa tego związku wynosi 183u
Nienawidzę ustalania wzorów...
Wiesz ,że 38,8Cl g znajduje się w 100g związku.
czyli x g Cl w 183g (unity na gramy zamieniłem)
x = 70,6 (w większym przybliżeniu ) 71g

Teraz robisz to samo z tlenem
61,2g - 100g
xg - 183g
x=111,9 to w większym przybliżeniu 112g

Teraz obliczasz ile to moli
1molCl - 17g
xmoli - 71g
x to w przybliżeniu 4 mole

1molO - 16g
xmoli to 112g
x=7

Czyli wzór wygląda tak Cl4O7.... coś chyba schrzaniłem niech ktoś to sprawdzi....


Podkreślam iż nie są to moje zadania domowe, takie materiały otrzymałam do nauki na sprawdzian, ale ja zupełnie nie wiem jak się za to zabrać (profil europejski - geogr-języki). Bardzo serdecznie dziękuję za poświęcony czas i mam nadzieję na przejrzyste wytłumaczenie problemu.

Temat: Glutamina
Glutamina (nazwa skrótowa Gln, Q, Glx, Z) - jest to związek organiczny, aminokwas, amid kwasu glutaminowego. Jest jednym z 20 aminokwasów kodowanych przez geny, wchodzącym w skład wielu białek roślinnych i zwierzęcych. Wzór sumaryczny: C5H10N2O3.

Glutamina jest genetycznie kodowana przez kodony RNA CAA lub CAG. Jak wiele innych aminokwasów glutamina jest niezbędna organizmom żywym jako składnik białek. Glutamina odgrywa też kluczową rolę w metabolizmie azotu. Toksyczny amoniak powstający w przemianach aminokwasów w różnych tkankach jest asymilowany przez jego reakcję z kwasem glutaminowym, prowadzącym do powstania glutaminy. Enzym, który kontroluje tę reakcję jest nazywany syntetazą glutaminową. Glutamina stanowi rodzaj magazynu amoniaku, który jest "odzyskiwany" poprzez przekształcenie tego aminokwasu z powrotem do kwasu. Proces ten jest częścią biochemicznych cykli syntetycznych wielu związków azotowych, odbywających się w organizmach żywych. M.in. glutamina uczestniczy w syntezie puryn, pirymidyn oraz wielu aminokwasów.

Ze względu na to, że glutamina jest syntezowana w organizmach żywych z kwasu glutaminowego nie jest ona aminokwasem egzogennym i nie musi być obecna w pożywieniu. Ze względu na to, że spożywanie kwasu glutaminowego i jego soli (np: glutaminianu sodu) w nadmiernych ilościach jest szkodliwe, istnieją niepotwierdzone opinie, że to samo dotyczy też samej glutaminy. Opinie te nie znajdują jednak żadnego potwierdzenia w dotychczas prowadzonych badaniach naukowych.

Sugerowano też, że osoby z chorobami układu immunologicznego, mają zwiększone zapotrzebowanie na glutaminę i dlatego spadek stężenia tego aminokwasu w organizmie może być pierwszym symptomem tego rodzaju chorób.Temat: Stopy
Mam problem z zadniem. Pomoże ktoś?

1. próbkę sproszkowanego stopu żelaza z miedzią o masie 5,447 g umieszczono w zlewce i zalano około 150 cm^3 kwasu solnego o stezeniu 5 mol/dm^3. Pozakończeniu roztwarzania stopu roztwor przesączono.
Do przesączu dodano około 10 cm^3 roztworu nadtlenku wodoru o stęzeniu 30 % i roztwór ogrzewano przez kilka minut. Do otrzymanego roztworu o barwie zółtej dodano porcjami, intesywnie mieszając, roztwór amoniaku do uzyskania zasadowego odczynu.
Wytrącony, czerwonobrunatny osad związku A przesączono i przemyto kilkukrotnie gorącą wodą z dodatkiem amoniaku. Uzyskany osad wysuszono w temperaturze około 45 stopni C do uzyskania stałej masy - 3,659 g.
Otrzymany związek B umieszczono w tyglu platynowym i wygrzewano przez 3 godziny w temperaturze 1050 stopni C, w atmosferze wodoru. Próbkę poreakcyjną ochłodzono w strumieniu wodoru i zważono. Obytek masy wyniósł 37,14%
a) Napisz rownianie(a) reakcji zachodzących podczas roztwaraznie badanego stopu w kwasie solnym
b) Napisz reakcję w formie jonowej nadtlenku wodoru z roztworem otrzymanym po roztworzeniu stopu
c) Zaproponuj wzory związków A oraz B. ODpowiedź uzasadnij.
d) Napisz reakcję jaka zachodzi podczas ogrzewania związku B w atmosferze wodoru
e) Oblicz skład badanego stopu (w ułamkach atomowych)

W obliczeniach należy zaniedbac rozpuszczalności związków w wodzie oraz przyjąc następujące wartości mas molowych:
Fe - 55,85 g/mol; Cu - 63,55 g/mol; O - 16,00 g/mol; H - 1,01 g/mol

2. Poddano analizie biały, lekki stop. Odważkę stopu rozpuszczo całkowicie w roztworze NaOH o stęzęnieu 20%, przy czym wydzielał się bezbarwny gaz. Po rozcienczeniu roztworu dodano do niego siarczku sodu. Wydzielony biały osad odsączono i przemyto rozcienczonym roztworem wodorotlenku sodu do zaniku jonów siarczkowych. sączek z osadem wrzucono do kolby stozkowej ze szlifem zawierającej kwas solny i znaną ilość jodu. Po pewnym czasie odmiareczkowano jod roztworem tiosiarczanu sodu o znanym stężeniu wobec skrobi jako wskaźnika.
a) podaj nazwy metali, z których składał się stop
b) Napisz równania reakcji zachodzących podczas rozpuszczania stopu, przy stracaniu osadu siarczku, w kolbie z zakwaszonym roztworem jodu oraz w czasie miareczkowania roztworem tiosiarczanu
c)Oblicz procentową zawartośąć składników w stopie, jeśłi wiadomo, że masa próbki stopu wynosiła 0,2508 g, liczba moli jodu w kolbie to 2,500 milimiliona,a w miareczkowaniu zużyto 16,8 cm^3 titranta o stęzeniu 0,1013 mol/dm^3
d) oceń, czy dysponując wagą, cylindrem miarowym o pojemnosci 1 dm^3 oraz roztworem
kwasu solnego, można byłoby okrełsic przybliżony skład procentowy stopu.Temat: wanienka ultradzwiekowa i woda destylowana


wymyj pod woda, po czym wsadz do wanienki z ciepla woda i ludwikiem


Ale po kiego? Już jest czysta. Znaczy bransoleta. Będą jakieś ciekawe
efekty? Nie chce mi się ciągle odczepiać, bo porysuję uszy zegarka.


O to to to :-)

Water resist, a wymyc pod kranem nie mozna :-)


A ty byś pchał do wanienki. Jak dziecko ;-)


| Sztuka polega na sposobie określania wodoszczelności. Łagodne
| zwiększanie ciśnienia przy nieruchomej wodzie jest zupełnie czym innym,
| niż w płynącej. Ruch wody powoduje dużo łatwiejsze jej wnikanie miedzy
| uszczelki. To tak jak na wietrze - za każdym razem masz 1 atmosferę ale
| w czasie huraganu wniknie Ci zimno każdym zakamarkiem ubrania.

Liczyles kiedys cisnienie dynamiczne wody ? To policz.

Ot, kolejne oszustwo i naciaganie klienta :-)


Nie liczyłem ale jak możesz, to podaj jakiś wzór. Nawet bez matematyki
instynktownie czuję, że to spora różnica. Ci co nie czują albo nie
czytali instrukcji własnego zegarka, trafiają do naprawy. Elektroniczne
mogą nie przetrwać eksperymentu.


| Między zwykłym zegarkiem wodoszczelnym a zegarkiem dla płetwonurka jest
| ogromna różnica. Taka prawdziwa nurkowa, gumowa cebula jest o wiele
| bardziej odporna i nie wymaga takiego cackania się.

No i w porzadku, tylko nie ch nie pisza "100m WR"


Ty się nie śmiej, tylko poszukaj wśród całkiem drgich producentów. To
wcale nie jest oszustwo Made in China. Swiss made też :-( To jest
kreatywne tworzenie norm. Co ciekawe wodoszczelne są też zegarki na
skórzanym pasku. Co się dzieje ze skórą po prawdziwym namoczeniu, to
chyba nie muszę pisać?
Aaaa ... jak już przepisałem z książki, to podam te kąpiele czyszczące
do mechannizmów zegarków. Sam ich nigdy nie robiłem ale może komuś
przyniosą jakąś korzyść. Może nie do elektroniki ale żby wątek nie
ciągnął się po próżnicy.

I receptura:
5 cm sześciennych płynnego mydła,
50 cm sześciennych acetonu,
15 cm sześciennych płynnego amoniaku 75 procentowego,
50 cm sześciennych octanu amylowego,
5 cm sześciennych spirytusu denaturowanego,
1 litr wody destylowanej

II receptura:
40 gramów mydła,
100 g spisrytusu,
2 gramy kwasu szczawiowego,
2,5 cm sześciennego płynnego amoniaku 25 procentowego,
1 litr wody destylowanej.

źródło: Technologia mechanizmów zegarowych. Montaż, konserwacja i
naprawa. Bartnik, Podwapiński. Warszawa 1979, strona 405

Na zdrowie
Maciek

Temat: Pomoc w pracach domowych=D
Proti- na początek poczytaj o metodzie VSEPR, zebyś mogła narysować wzory (zakładam, ze mają one w mairę oddawać ukłąd przestrzenny w cząsteczce)

W obu cząsteczkach atom azotu jest atomem centralnym. Azot jest w 15 grupie, ma 5 elektronów walencyjnych. W amoniaku 3 elektrony azotu tworzą wiążące pary z elektronami 3 atomów wodoru (są 3 wiązania N-H w cząsteczce). Pozostałe dwa elektrony są wolną parą przy atomie azotu.
Teraz korzystając z metody VSEPR wiemy, że wokół centralnego atomu są 4 pary elektronów- to wskazywałoby na układ tetraedryczny. Wolna para elektronowa zaburza jednak ten układ (silne odpychanie) i w efekcie mamy cząsteczkę o kształcie piramidy trygonalnej.

W jonie NH4+, pozytywny ładunek przypisujemy jonowi azotu, ma on więc 4 elektrony walencyjne. Każdy z tych elektronów tworzy wiążącą parę z jednym z elektronów pochodzących od wodorów (są 4 wiązania N-H w cząsteczce). Wsyztskie elektrony są w parach wiążących, nie ma więc wolnej pary zaburzającej strukturę- dlatego jon NH4+ jest tetraedryczny.

VSEPR jest łatwe, ale jeśli koniecznie chcesz mieć wzory, to chyba tu jest to najprościej wytłumaczone- http://pl.wikipedia.org/wiki/VSEPR

Wrotki- ja mam sporo problemu ze zrozumieniem tych kawałków fizyki, których każą nam się uczyć, całe szczęście, ze z matmą idzie mi nieźle, bo
matma, którą mamy na chemię wygląda tak, że dziś w godzinę mieliśmy zrobione logarytmy i pochodne funkcji. Mało tego, oni liczą na to, ze warsztaty z matmy skończą się za miesiąc (1 warsztat/tydzień), a my będziemy umieć całki. Dobrze, ze niektórzy studenci matmy bardzo chętnie tłumaczą mniej inteligentnym ludziom, o co chodzi.

btw- ktoś zna odpowiedzi na tamte pytania? to na piątek...Temat: Zadania ze starych arkuszy maturalnych - różne zagadnienia
Dostaliśmy ostatnio od nauczycielki kilka starych arkuszy maturalnych do rozwiązania, jednak niektóre zadania przerastają moje zdolności chemiczne i nie mam pojęcia jak je zrobić.

Zad 1.
Tlenek węgla (II), nazywany popularnie czadem, jest gazem palnym. Zapisz równania reakcji czadu. Oblicz jaka objętość poietrza jest niezbędna do całkowitego spalenia 20 dm3 czadu.

Zad 2.
Podaj 4-5 reguł, które obowiązują przy ustalaniu systematycznej nazwy organicznych związków chemicznych.

Zad 3.
Spalono 0,66 g pewnego węglowodoru. Objętość otrzymanego tlenku węgla (IV) zmierzona w warunkach normalnych wynosiła 1008 cm3 CO2, a masa powstałej wody 1,08 g.
a) Oblicz, jaki był skład procentowy spalonego związku.
b) Podaj wzór empiryczny.

Zad.4
Za pomocą jakich wiązań chemicznych połączone są cząsteczki aminokwasów w aspartamie i taumatynie?

Zad. 5
Wskaz grupę soli, która zawiera tylko sole nieulegające hydrolizie
A. NaCl, CH3COONa, K2CO3
B. K2SO4, LiNO3, CaCl2
C. FeCl3, K2S, KCl
D. NaNO3, K2SO4, Na2CO3

Spośród podanych wyżej soli, wybierz jedną sól, taką któa hydrolizuje zasadowo, i zapisz dla niej cząsteczkowo i jonowo równania reakcji hydrolizy.

Zad. 6
W roztworze kwasu fluorowodorowego znajduje się 0,4 mola jonów H+ i 1,6 mola cząsteczek niezdysocjowanych HF. Ile procent wynosi w tych warunkach stopień dysocjacji tego kwasu??

Zad. 7
Wodny roztwór amoniaku oraz wodny roztwór kwasu octowego słabo przewodzą prąd elektryczny. Po zmieszaniu obu roztworów otrzymano roztwór, którego przewodnictwo elektryczne było bardzo wysokie.

Wyjaśnij to zjawisko słownie i napisz odpowiednie równanie reakcji chemicznej.

Zad.8
W wyniku spalenia 3,6 g alkanu X otrzymano 5,6 dm3 CO2 (war. normalne) i wodę. Jaki alkan został spalony, jeżeli wiadomo, że węglowodór ten zbudowany jest z prostego łańcucha węglowego i jego długość nie przekracza 7 atomów węgla ?? Podaj jesgo wzór półstrukturalny i nazwę.

Zad.9
JAkie zagrożenie istnieje w przypadku przebywania w atmosferze metanolu lub pracy z tą substancją??

Zad.10
Wyjaśnij w 3-4 zdaniach czym można wyjaśnić wysoką wartość NDS dla etanolu oraz jakie dodatkowe zagrożenie powoduje jego spożywanie.Temat: modernizacja oświetlenia w Trzciance - wiecie coś w tej spra

Miesiąc temu rozmawiałem z panem z Energetyki który stwierdził, że 21 lamp ulicznych wymaga w Trzciance natychmiastowej wymiany gdyż przy najbliższym dużym wietrze istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że się po prostu przewrócą. Wszystkie lampy metalowe powinny być raz na pięć lat konserwowane i nie chodzi tu o pomalowanie lamp farbą ale o zabezpieczenie od miejsca styku lampy z gruntem do wysokości około 70 cm specjalną masą - lepikiem (nazwy nie pamiętam). Jest to konieczność by ochronić lampy przed amoniakiem z moczu zwierząt domowych (psy koty i pijacy - nowy rodzaj zwierza domowego). Niestety lampy w Trzciance nie są konserwowane i są pozostawione same sobie do czasu aż się przewrócą lub zaniepokojeni mieszkańcy zadzwonią do energetyki.
Jeśli z pieniędzy przeznaczonych na wymianę i konserwacje ulicznego oświetlenia Burmistrz zrealizował pomysł oświetlenia Ratusza to gratuluję fantazji.

Słyszałem również, że z okazji zainstalowania oświetlenia będzie co jakiś czas realizowane przedstawienie "światło dźwięk" coś na wzór przedstawienia KRZYŻEM I MIECZEM ŚWIATŁO I DŹWIĘK NA ZAMKU W MALBORKU i dlatego konieczne było wydanie na oświetlenie 90.000 zł.

Swoją drogą to ciekawe co na to mieszkańcy Rudki.

Pozostaje jeszcze kwestia rachunków za prąd po zainstalowaniu świateł...


Zgadzam sie zToba, iz oswietlenie w Trzciance jest bardzo wazna sprawa i ze trzeba jak najszybciej modernizowac oswietlenie ulic w naszym miescie. Niestety jest wiele miejsc w Trzciance, gdzie te oswietlenie jest slabe - chocby nawet na samym Placu pocztowym, a zauwazam to jak jade do pracy rano - oczekujac na autobus lub na innych ulicach. Swiatlo jest slabe a przede wszystkim nie daje takiej jasnosci - jest jak zoltko. Moze czas najwyzszy zainstalowac zarowki Philipsa lub inne tego typu, ktore daja biale swiatlo a nie slabe zolte. Panowie Radni i panie Burmistrzu prosze przemyslec to jak najszybciej i podjac odpowiednie dzialania w tym kierunku. Bo oswietlenie Ratusza nie zastapi odpowiedniego oswietlenia w miescie. To m.in. dzieki odpowiedniej dawce swiatla na miescie w godzinach wieczornych czlowiek czuje sie bardziej bezpieczny obok odpowiedniej pracy Policji i Strazy Miejskiej

modEdit:
temat brzmi: "co myślicie o nowym KOLORZE Urzędu miejsiego?" zachęcam do powrotu do tematu. pozdrawiam Rei:)Temat: Czołem chemikom!
Heksogen z heksametylenotetraminy robi sie bardzo prosto, ale tak samo łatwo
potrafi urwac palce nawet na mokro, ale jak ktos rabie z podstawowki
azotniak, to niech mu urabie paluchy!
MGS


Kolego urotropina to jedno a do heksogenu to jest - mówmy otwarcie
najprostrzego plastyku to nie tędy droga nie ta procedura i nie ten kierunek
Na początek luknij na wzór strukturalny Heksogenu i po kumaj we wtorek Cię
sprawdzą jak zdasz to Ci pomogę
nadmienię tylko że mam za sobą domową produkcję piorunianu rtęci i i nitro
prochu więc to jest już coś
a heksogen robiłem na studjachi jest do zrobienia w domu

| | | Ave!

| Jestem nowy na liście i mam pytanko - jak dokładnie zrobić urotropinę z
| formaldehydu i amoniaku (gdzieś czytałem, że trzeba niskiej
temperatury),
| a
| na stępnie jak zrobić z tego heksogen?

| Żeby nie było, że tylko korzystam, to podaję przepis na cyjanek:

| 2 mole KCl : 1 mol CaCN2 : 1 mol C (sproszkowanego!)

| wymieszać, wziąć dobry palnik, poczekać aż się stopi. potem niech
| przejdzie
| w stan stały. będzie wymieszane z chlorkiem wapnia, ale i tak będzie
| cholernie trujące.

| Pewnie się zastanawiacie, jak zdobyć azotniak (CaCN2), Ja zdobyłem -
| rąbnąłem z podstawówki (jak chodziłem, bo teraz juz chodze do 2 klasy
LO).

| Aha. możemy pozyskać z cyjanku kwas pruski ( składnik aktywny cyklonu B)
| przy pomocy kwasu:-)

| Stary, jak dasz wzorek (ewentualnie nazwę systematyczną) urotropiny to
| wszystko się zrobi. :)))))

| A KCN to sobie chyba każdy dzieciak sobie na poczekaniu robił, bez rąbania
| azotniaku. Wystarczy odpowiednio poprowadzić syntezę par C i K w
atmosferze
| N2 btak jak to się robi przemysłowo, po co odrazy jakieś wynalazki.

| Pozdrawiam Jesterus trucicielus


--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -http://www.gazeta.pl/usenet/

Temat: Czołem chemikom!
Kolego urotropina to jedno a do heksogenu to jest - mówmy otwarcie
najprostrzego plastyku to nie tędy droga nie ta procedura i nie ten kierunek
Na początek luknij na wzór strukturalny Heksogenu i po kumaj we wtorek Cię
sprawdzą jak zdasz to Ci pomogę
nadmienię tylko że mam za sobą domową produkcję piorunianu rtęci i i nitro
prochu więc to jest już coś
a heksogen robiłem na studjachi jest do zrobienia w domu


| Ave!

| Jestem nowy na liście i mam pytanko - jak dokładnie zrobić urotropinę z
| formaldehydu i amoniaku (gdzieś czytałem, że trzeba niskiej
temperatury),
a
| na stępnie jak zrobić z tego heksogen?

| Żeby nie było, że tylko korzystam, to podaję przepis na cyjanek:

| 2 mole KCl : 1 mol CaCN2 : 1 mol C (sproszkowanego!)

| wymieszać, wziąć dobry palnik, poczekać aż się stopi. potem niech
przejdzie
| w stan stały. będzie wymieszane z chlorkiem wapnia, ale i tak będzie
| cholernie trujące.

| Pewnie się zastanawiacie, jak zdobyć azotniak (CaCN2), Ja zdobyłem -
| rąbnąłem z podstawówki (jak chodziłem, bo teraz juz chodze do 2 klasy
LO).

| Aha. możemy pozyskać z cyjanku kwas pruski ( składnik aktywny cyklonu B)
| przy pomocy kwasu:-)

Stary, jak dasz wzorek (ewentualnie nazwę systematyczną) urotropiny to
wszystko się zrobi. :)))))

A KCN to sobie chyba każdy dzieciak sobie na poczekaniu robił, bez rąbania
azotniaku. Wystarczy odpowiednio poprowadzić syntezę par C i K w
atmosferze
N2 btak jak to się robi przemysłowo, po co odrazy jakieś wynalazki.

Pozdrawiam Jesterus trucicielus


Temat: Gaz rozweselający :]
Witam wydaje mi sie za wszystko w duzych ilosciach jest szkodliwe
Ale biorac pod uwage ze : cytat:
Azotan(V) amonu, znany także jako saletra amonowa to sól o wzorze NH4NO3. Powstaje w wyniku zobojętnienia kwasu azotowego amoniakiem lub węglanem amonu: Saletra amonowa jest bezbarwnym, krystalicznym ciałem stałym. Jest higroskopijna. Bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie (w temperaturze pokojowej 214g w 100g H2O). Proces rozpuszczania się NH4NO3 w wodzie jest dość silnie endotermiczny (ΔHo = 26 kJ/mol), dzięki czemu mieszanina saletry amonowej z lodem jest bardzo dobrą mieszaniną oziębiającą.

Azotan amonu ma właściwości utleniające. Przy podgrzewaniu rozkłada się stopniowo na podtlenek azotu i wodę:

NH4NO3 → N2O + 2H2O

Topi się w temperaturze 169°C. W temperaturze 210°C rozkłada się wybuchowo:

2NH4NO3 → 2N2 + O2 + 4H2O

Dzięki swoim właściwościom azotan amonu jest składnikiem wielu materiałów wybuchowych (amonity).

Saletra amonowa jest jednym z najlepszych nawozów sztucznych (zawiera ok. 34% azotu). W celu zmniejszenia właściwości higroskopijnych i wybuchowych saletry nawozowej, dodaje się do niej trochę magnezji, węglanu wapnia lub gipsu.

cytat : "Interesuje mnie czy przy większych 'dawkach' może to być szkodliwe dla organizmu i jakie moga byc tego objawy."

Wybuchowość saletry amonowej była przyczyną wielu katastrof, na przykład:

* wybuch w składzie chemicznym w Oppau (Niemcy) 21 września 1921 - 561 zabitych;
* katastrofa w Texasie 16 kwietnia 1947 - wybuchło ok. 2300 ton NH4NO3, ok. 570 ofiar śmiertelnych;
* katastrofa w Ryongchon (Korea Północna) 23 kwietnia 2004 - kolizja pociągów przewożących saletrę amonową i paliwo, zerwana trakcja elektryczna spowodowała wybuch, 154 ofiary śmiertelne.

Wiec raczej nie ma w tym nic smiesznego
(bez urazy) Pozdrawiam pisssTemat: Egzaminy ...
Hej, wlasnie sie dogrzebalam do o wiele wiekszej ilosci pytan, wiem ze pozno, tez zla jestem, ale moze jeszcze sie komus przyda

Pytania biotechnologii:
1. Reakcje redukcji związków nitrowych.
2. Co to hemiacetale i hemiacetalowa budowa sacharydów (jakie?)
3. Reakcje Sn1 i Sn2 na podstawie chlorometanu

Pytania Technologii żywności:
1. Co to sole diazoniowe?
2. Co to polimery izoaktyczne, syndiotaktyczne i ataktyczne?
3. Co to izomeria optyczna? Wypisać izomery aldehydu glicerowego.

Pytania Żywienia:
1. Jakie reakcje etynu decydują o jego wszechstronej roli? (coś w tym rodzaju)
2. Co to laktydy i laktony i z czego pwstają?
3. Skomentuj reaktywność pirydyny z nukleofilami i elektrofilami.

Pytania Sztuki Ogrodowej:
1. Konformacje pierścieni alicyklicznych w pierścieniach 4,5, i 6 członowych.
2. Co oznacza aromatyczność podaj przykłady związków z pierścieniami 3, 5, 6, 7 członowych.
3. Przebieg addycji bromu do etenu.

Pytania Ogrodnictwa z marketingiem:
1. Wymień i objaśnij rodzaje izomerii na przykładach.
2. Majac wzór ogólny podstawników I rodzaju i drugiego w zwiazkach aromatycznych narysuj ich struktury graniczne i napisz co z nich wynika
3. Podane były związki: anilina, amoniak, metyloamina, dimetyloamina i trimetyloamina uszereguj wg rosnącej zasadowaości i wyjasnij dlaczego tak jest.

Nie pamiętam czyje:
1. Co to jest: efekt indukcyjny, mezomeryczny i zmiennej polarności? Omów je.
2. Jak rozpoznać rzedówści alkoholi?
3.Reakcje soli diazoniowych?

1. Jak rozróżnisz aminy I,II,III rzędowe alifatyczne i aromatyczne
2. Konfromacje cykloheskanu
3. Dlaczego alkochole są słabszymi zasadami od wody i tioli

1. Od czego zalezy stabilnosc rodnikowa?
2. Jak spala sie etanodiol, propanodiol i butanodiol?
3. Reacja eliinacji E1 i E2 enal (mechanizm E1 i E2 i jakie katalizatory)

i TŻw

1. Woń i smak co i jak
2. Mutarotacja
3. coś tam i aminach :]

wszystko bylo tutaj na forum ar, w dziale chemia organiczna

A Wy macie jeszcze jakies informacje?
Temat: Egzamin z chemii organicznej u Tomasika
Pytania z ubieglych lat Pytania biotechnologii:
1. Reakcje redukcji związków nitrowych.
2. Co to hemiacetale i hemiacetalowa budowa sacharydów (jakie?)
3. Reakcje Sn1 i Sn2 na podstawie chlorometanu

Pytania Technologii żywności:
1. Co to sole diazoniowe?
2. Co to polimery izoaktyczne, syndiotaktyczne i ataktyczne?
3. Co to izomeria optyczna? Wypisać izomery aldehydu glicerowego.

Pytania Żywienia:
1. Jakie reakcje etynu decydują o jego wszechstronej roli? (coś w tym rodzaju)
2. Co to laktydy i laktony i z czego pwstają?
3. Skomentuj reaktywność pirydyny z nukleofilami i elektrofilami.

Pytania Sztuki Ogrodowej:
1. Konformacje pierścieni alicyklicznych w pierścieniach 4,5, i 6 członowych.
2. Co oznacza aromatyczność podaj przykłady związków z pierścieniami 3, 5, 6, 7 członowych.
3. Przebieg addycji bromu do etenu.

Pytania Ogrodnictwa z marketingiem:
1. Wymień i objaśnij rodzaje izomerii na przykładach.
2. Majac wzór ogólny podstawników I rodzaju i drugiego w zwiazkach aromatycznych narysuj ich struktury graniczne i napisz co z nich wynika
3. Podane były związki: anilina, amoniak, metyloamina, dimetyloamina i trimetyloamina uszereguj wg rosnącej zasadowaości i wyjasnij dlaczego tak jest.

Nie pamiętam czyje:
1. Co to jest: efekt indukcyjny, mezomeryczny i zmiennej polarności? Omów je.
2. Jak rozpoznać rzedówści alkoholi?
3.Reakcje soli diazoniowych?
1. Jak rozróżnisz aminy I,II,III rzędowe alifatyczne i aromatyczne
2. Konfromacje cykloheskanu
3. Dlaczego alkochole są słabszymi zasadami od wody i tioli
Od czego zalezy stabilnosc rodnikowa?
2. Jak spala sie etanodiol, propanodiol i butanodiol?
3. Reacja eliinacji E1 i E2 enal (mechanizm E1 i E2 i jakie katalizatory)

i TŻw

1. Woń i smak co i jak
2. Mutarotacja
3. coś tam i aminach :]
Powodzenia ale nie przejmuj sie bo on i tak tego nie czyta....raz zalicza raz nie itd...
Temat: <CHEMIA> Pomoc z równań reakcji, indeksów, wspólczynni
Mogę Ci pomóc wytłumaczając jedynie własnymi słowami:
- Co mają wartościowości do równan?
Ano to mają, ze potrzebne są do ustalenia małych współczynników w związku chemicznym, np. amoniak (wodorek azotu) NH3
wiemy, ze azot jest trójwartościowy, a wodór jednowartościowy
a więc, zeby zachowac rownowagę wartościowości w związku należy do jednowartościowego wodoru dodac mały współczynnik 3, bo wtedy będzie trójka zarówno przy azocie jak i przy wodorze, stąd NH3;
inny przykład:
siarczek sodu- Na2S
Wiemy, ze siarka jest dwuwartościowa, a sód jednowatrościowy.
To znowu, by zachowac równowagę należy do jednowatrościowego sodu dodac mały współczynnik 2.

(wiem ze tłumaczenie nieco prymitywne, ale inaczej nie umiem Z resztą napisałam Ci tak, jak ja to rozumiem)

Następnie:
- Jak zapisac równanie reakcji? Ale jakie? ...
Przede wszystkim musisz wiedziec, ze:
reakcja analizy (inaczej rozkładu)- jest to reakcja, w wyniuku ktorej z jednej substanci złożonej otrzymujemy conajmniej 2 substancje proste, dlatego też "rozkładu",np
ogrzewanie tlenku rtęci (II)
tlenek rtęci (II)------->tlen+ rtęc(II)

-reakcja syntezy( inaczej łączenia)- czyli reakcja chem. w wyniku której z conajmniej 2 substancji prostych otrzymujemy 1 złożoną, np.
spalanie magnezu w tlenie
magnez+tlen= tlenek magnezu

Ale Ty chcesz wiedziec jak zapisac- najlepiej byłoby zerknąc do ksiązki. Jezeli masz taką jak ja, to powinienies miec temat "uczymy sie pisac rownania reakcji chemicznych"
Może na przykłądzie:
Spalanie węgla w tlenie; zapis słowny:
węgiel+tlen----->dwutlenek węgla
(podczas spalanie tlen łączy sie z wodorem)
C+O2---->CO2

Aby sprawdzic, czy wzrory napisane są poprawnie, wpisuje sie warościowości:
C+O2----->CIVOII2
(rzymskie cyfry oznaczają wartosciowosc)

Nioo i możemy stwierdzic, ze wzor napisany jest poprawnie, bo istnieje równowaga wartościowości węglu i tlenu.

Teraz należy uzgodnic równanie reakcji, czyli doprowadzic do tego, zeby po obu stronach równania reakcji była taka sama liczba atamów:

C+O2------>CO2
1 at, C<----> 1 at. C
2 at. O<----> 2 at. O
Równanie jest uzgodnione. Liczba atomów węgla i tlenu jest taka sama po obu stronach reakcji.

Tak "mniej więcej" to wygląda
Mam nadzieje, ze chociaz cos Ci przybliżyłamTemat: Czasami to rece opadaja...


| No i bardzo dobrze, słoń ma kły, cokolwiek na ten temat sądzą
| specjaliści.


Tajes! A wieloryb to taka wielka ryba.


A tak swoją drogą, to czy słoń nie ma kłów? Może nie 3,5 metrowej
długości, jak siekacze, ale jakieś tam parunastocentymetrowe chociaż?
Nie chce mi się szperać w poszukiwniu wzoru zębowego trąbowców...


Nie ma w ogóle. I w danym momencie ma tylko jeden trzonowiec.
Najpierw trze M1, jak się zużyje (po ok. 30 latach) to wypada
i wyrzyna się M2. Znowu pracuje ok 30 lat, wypada i wyrzyna
się M3. Jak sie M3 zużywa, to słoń umiera z głodu.


| Kły są z kości słoniowej i nie ma na to wpływu fakt, że
| zęby w ogóle nie są z żadnej kości. 8-)


A świnka morska to w jakim morzu żyje?


Jeśli poważnie chcesz wyrazić tu swoją irytację, że na siódmą
kondygnację nadziemną nie jedzie się dźwigiem osobowym, na budowie nie
stoi żuraw, aparat telefoniczny nie ma mikrotelefonu, a  w ogrodzie nie
rosną robinie akacjowe, to nie masz we mnie sprzymierzeńca :-)
Nie mam nic przeciwko robinii akacjowej w ogrodzie botanicznym, azanowi
(a nawet oksydanowi) w spisie odczynników, zwrotowi w wektorze i
elektroforezie DNA pantery lwa. Jednak za oknem widzę akację, śmierdzi
mi amoniak (w wodzie), idę w kierunku wschodnim (ewentualnie robię zwrot
w polityce) i oglądam film o lwach...


To nie tak. W wypadku słoni te kły są po prostu błedne. Większośc
ssaków ma przerośnięte kły właśnie , więc początkowo myślano,
że tu jest i tak. Ale okaząło się, że sa to przerośnięte siekacze,
więc nie wolno nazywać ich kłami.

pozdrawiam serdecznie
Andrzej Garapich

Temat: Kwasy nieorganiczne
Kwas azotowy(V)

Kwas azotowy(V) HNO3 - nieorganiczny związek chemiczny, jest jednym z kwasów tlenowych.

Otrzymywanie

Kwas azotowy(V) można otrzymać, łącząc tlenek kwasowy z wodą:

H2O + N2O5 → 2HNO3

Jest to jednak tylko teoretyczny proces, nie mający praktycznego sensu. Na skalę przemysłową kwas azotowy otrzymuje się w reakcji katalitycznego utleniania amoniaku (w temperaturze 900°C w obecności platyny i rodu) według równania:

4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O

Tak uzyskany tlenek azotu(II) utlenia poprzez spalanie w tlenie się do tlenku azotu(IV):

2NO + O2 → 2NO2

Następnie tlenek azotu(IV) rozpuszczony w wodzie ulega dysproporcjowaniu wg. równania:

2NO2 + H2O → HNO3 + HNO2

W reakcji powstaje kwas azotowy(V) i kwas azotowy(III). Ten ostatni jest nietrwały i ulega dalszemu dysproporcjowaniu wegług równania:

3HNO2 → HNO3 + 2NO + H2O
Powstały tlenek azotu(II) jest ponownie utleniany i wykorzystywany w procesie. Tę metodę otrzymywania kwasu azotowego z tlenku azotu opracował Ignacy Mościcki.

Kwas azotowy(III)

Kwas azotowy(III), dawniej kwas azotawy to nieorganiczny związek chemiczny dość słaby i nietrwały kwas o wzorze HNO2.

Istnieje tylko w rozcieńczonych roztworach wodnych. Przy zatężaniu ulega dysproporcjonowaniu wg równania

3 HNO2 → HNO3 + 2 NO + H2O

działając zarówno jako utleniacz, jak i reduktor. Trwalsze są jego sole i estry - azotany(III) (dawniej zwane azotynami), stosowane m.in. do diazowania i konserwacji żywności (azotany(III) potasu i sodu) oraz w lecznictwie (azotan(III) pentylu).

Oprócz estrów (R-ONO) w wyniku jego reakcji ze związkami organicznymi mogą powstawać także związki nitrowe (R-NO2).

Kwas azotowy(III) jest otrzymywany poprzez wprowadzanie do wody równocząsteczkowej mieszaniny tlenku azotu(II) (NO) i tlenku azotu(IV) (NO2). W takiej mieszaninie zawsze obecne są drobne ilości tlenku azotu(III) (N2O3), który jest bezwodnikiem kwasu azotawego. W wyniku jego reakcji z wodą wg równania

N2O3 + H2O → 2 HNO2

zostaje zaburzona równowaga reakcji

NO + NO2 ↔ N2O3

i tworzą się kolejne porcje N2O3, które następnie reagują z wodą, i tak dalej.
Temat: chemia
Hej:)Mam problem z zdadaniami .............jeżeli ktoś może mi pomóc będę wdzieczna
Zad.1.
Wyprowadzić wzór na stałą równowagi reakcji chemicznej jeśli w stanie równowagi w reaktorze znajduje się a moli substancji A, b moli substancji B i c moli substancji C, oraz d moli substancji D, e moli substancji E i f moli substancji F, przy czym substancje A,B,C to substraty, a substancje D,E i F to produkty.
V1 = V2
V1 = k1 [A]a[B]b[C]c V2 = k2 [D]d[E]e[F]f
K = k1/k2
K = [D]d[E]e[F]f/[A]a[B]b[C]c

Zad.2.
Cząsteczki A2 dwuwartościowego pierwiastka o stężeniu cA2 = 3 mole/dm3 reagują z cząsteczkami B2 trójwartościowego pierwiastka dając w odwracalnej reakcji odpowiedni produkt. Oblicz stałą równowagi tej reakcji jeśli skład mieszaniny substratów był zgodny ze stechiometrią reakcji, a po ustaleniu się równowagi w mieszaninie reakcyjnej analiza wykazała stężenie produktu równe 1 mol/dm3.

3A2 + 2B2  2A3B2
stęż. wyjściowe: stęż. równowagowe:
cA3B2 = 0 cA3B2 = 1 mol/dm3
cA2 = 3 mole/dm3 cA2 = (3 - 1,5) mola/dm3
cB2 = 2 mole/dm3 cB2 = (2 – 1) mol/dm3
K = c2A3B2/c3A2 c2B2 = (1 mol/dm3)2/(1.5 mol/dm3)3(1 mol/dm3)2 = 8/27 (mol/dm3)-1

Zad.3.
Napisz wyrażenie na stałą równowagi syntezy amoniaku poprzez zastosowanie stężeń reagentów, ciśnień parcjalnych reagentów, ułamków molowych reagentów i aktywności reagentów. Znajdź zależność między stałą stężeniową Kc i stałą aktywnościową Ka.
Ka = Kc. fi

Zad.4.
Oblicz aktywność jonów potasowych (aK+) w 0.008 molowym roztworze K2CO3
 = 0.5zi2ci
cK+ = 0.016 mol/dm3 cCO3 2- = 0.008 mol/dm3
 = 0.5(12 . 0.016 + 22 . 0.008) = 0.024
log fi = - 0.5zi20.5/(1 + 0.5)
log fK+ = - 0.5 . 12 . (0.024)0.5 /[1 + (0.024)0.5] stąd: fK+ = 0.857
aK+ = fK+ . cK+ cK+ = 2 . 0.008 mol/dm3 = 0.016 mol/dm3 fK+ = 0.857 a zatem:
aK+ = 0.857 . 0.016 mol/dm3 = 0.014 mol/dm3.

Zad.5.
Oblicz stężenie jonów wodorowych cH+ w 0.05 molowym roztworze kwasu octowego, jeśli stała dysocjacji tego kwasu wynosi: K = 1.75 . 10-5
Szukane: cH+ = ?, stężenia równowagowe: cH+ = cCH3COO-, cCH3COOH = 0.05 mol/dm3 – cH+
CH3COOH  CH3COO- + H+
K = cH+ . cCH3COO-/ cCH3COOH = cH+2/(0.05 mol/dm3 – cH+)
cH+2 + KcH+ - 0.05K = 0, (równanie kwadratowe), cH+ = 9.25 . 10-4 mol/dm3
Z góry dziekuje.......pozdrawiam:*:*:*Temat: Biedna Doda
ojjj jak o niej myślę to agresja we mnie wzbiera

od razu zaznaczam - nie jestem zazdrosna - bo jak dla mnie to ona atrakcyjną miałaby szansę być gdyby nakładała na siebie mniej kilogramów fluidu,pudru,cieni,kredek do powiek, tuszu do rzęs, amoniaku na włosy i takie tam

nie trawię jej, bo nie rozumiem jak można manipulować własnym życiem poprzez jakieś sztucznie zaplanowane rozwody tylko po to żeby promować płytę, która jak gdyby właśnie opisuje jej rozstanie... pardon, ale płyta powstaje dużo wcześniej - więc jak tu uwierzyć, że to nie jest manipulacja własnym życiem prywatnym - tylko dla robienia kasy?

pomijam już to że jak dla mnie jest polską królową kiczu!! - nie ma jak landrynkowy róż od stóp do głów włączając w to laptopa, komórkę i samochód! ehhh

co do jej twórczości - głos ma świetny! mogę to przyznać z pełnym uznaniem - dlatego myślę że również bez tych afer wokół siebie zrobiłaby karierę, a dodatkowo byłaby szerzej doceniana za talent a nie tandetę. Najprostszy przykład - Ania Dąbrowska - doceniana za talent, ludzie ją szanują jako artystkę, spełnia się w tym co robi, a dzięki braku prowokacji posiada także prywatność, a więc nie ma powodu do narzekania że paparazzi wdzierają się jej na drzewa w ogrodzie

...Doda głos ma świetny, jednak teksty tandetne, pozbawione głębi i mądrości - tylko po to żeby po jednym przesłuchaniu mogła nucić cała Polska - coś na wzór "a wszystko to bo ciebie kocham" michała wiśniewskiego! a to wszystko dzięki prostej niczym w disco polo - linii melodycznej

no ale jeśli mnożenie pieniędzy jest priorytetem i to właśnie w taki prostacki sposób to gratuluję - jest mistrzyniąTemat: wanienka ultradzwiekowa i woda destylowana| wymyj pod woda, po czym wsadz do wanienki z ciepla woda i ludwikiem

Ale po kiego? Już jest czysta. Znaczy bransoleta. Będą jakieś ciekawe
efekty? Nie chce mi się ciągle odczepiać, bo porysuję uszy zegarka.


Moja ma brudy gleboko i dlugo puszcza.
Na pewno nie wystarczy pod kranem splukac.


| O to to to :-)
| Water resist, a wymyc pod kranem nie mozna :-)

A ty byś pchał do wanienki. Jak dziecko ;-)


No jak dziecko, szczelny to szczelny, ja rozumiem
ze nie wytrzyma nurkowania na 100m, ale on w ogole nie jest szczelny.


| Sztuka polega na sposobie określania wodoszczelności. Łagodne
| zwiększanie ciśnienia przy nieruchomej wodzie jest zupełnie czym innym,
| niż w płynącej.
| Liczyles kiedys cisnienie dynamiczne wody ? To policz.
| Ot, kolejne oszustwo i naciaganie klienta :-)

Nie liczyłem ale jak możesz, to podaj jakiś wzór. Nawet bez matematyki
instynktownie czuję, że to spora różnica.


Podstawowy Bernouliego:  p=q*V^2/2

podstawiajac q=1000kg/m^3 i v=10m/s, wychodzi nam 50kPa,
czyli pol atm, czyli 5m slupa wody.

Nawet podczas plywania machasz reka z taka predkoscia ?


| No i w porzadku, tylko nie ch nie pisza "100m WR"

Ty się nie śmiej, tylko poszukaj wśród całkiem drgich producentów. To
wcale nie jest oszustwo Made in China. Swiss made też :-(


Ja sie nie smieje, juz kiedys podawalem zestawienie tego swoistego
zegarkowego PMPO dla Casio i Timexa.


To jest kreatywne tworzenie norm.


To powinno byc karalne przez odpowiednie urzedy ..


Co ciekawe wodoszczelne są też zegarki na
skórzanym pasku. Co się dzieje ze skórą po prawdziwym namoczeniu, to
chyba nie muszę pisać?


Eee, buty zwyczajnie wysychaja.
Czlowiek czy pies w basenie tez sie nie rozpuszcza :-)


I receptura:
5 cm sześciennych płynnego mydła,
50 cm sześciennych acetonu,
15 cm sześciennych płynnego amoniaku 75 procentowego,
50 cm sześciennych octanu amylowego,
5 cm sześciennych spirytusu denaturowanego,
1 litr wody destylowanej


No no - czysta woda w zasadzie. No z mydlem :-)

J.

Temat: Ogłoszenie skali Fahrenheita
Jaka jest pierwsza czynność którą wykonujemy rano po wstaniu z łóżka? Można się założyć, że wielu z nas podchodzi najpierw do okna i zerka na wiszący za nim termometr.

Bez termometru – co tu dużo mówić – żyłoby się mniej komfortowo. Jednocześnie jednak doskonale wiemy o tym, że nasi dawni przodkowie nie używali termometrów. Kiedy zatem pojawiło się to urządzenie i kto je wymyślił?

Rurka Filona z Bizancjum

Odpowiedź na to pytanie może być dla wielu czytelników zaskakująca. Idea termometru jest bowiem znacznie starsza, niż większość z nas byłaby skłonna przypuszczać. Jako pierwszy sformułował ją Filon z Bizancjum – który już 210 roku p.n.e. opisał przyrząd pozwalający na określenie różnicy temperatur, którego zasada działania opierała się na wykorzystaniu zjawiska rozszerzalności cieplnej gazów. Przyrząd ten składał się z jednostronnie zasklepionej rurki, której otwarty koniec zanurzony był w naczyniu napełnionym cieczą – winem lub octem.

Rodowód termometru jest więc iście starożytny. Ale nie znaczy to oczywiście, że podobny do używanego dziś termometr jest aż tak dawnym urządzeniem. Starożytni Grecy i Rzymianie, a także ludzie żyjący w średniowieczu, nie używali termometrów (gdyby to robili, byłyby o tym jakieś świadectwa).

Termoskop Galileusza

Do idei przedstawionej przez Filona z Bizancjum powrócił dopiero Galileusz, który w 1582 r. zbudował przyrząd nazwany przez niego termoskopem. Był on bardzo podobny do urządzenia opisanego w starożytności, z tym jednak, że jego rurka miała rozszerzoną, kulistą górną część. Istotą działania przyrządu była zmiana – pod wpływem zmiany temperatury - objętości powietrza w górnej części mniejszego naczynia. Gdy powietrze to pod wpływem zimna kurczyło się, nalane do umieszczonego poniżej naczynia wino było zasysane do rurki.

To ma być termometr, a nie barometr

Termoskop Galileusza miał jednak jedną zasadniczą wadę: reagował nie tylko na zmiany temperatury, ale także na zmiany ciśnienia atmosferycznego. Wadę tę wyeliminował zafascynowany tym wynalazkiem książę toskański Ferdynand II, który w 1644 r. odizolował rurkę od otaczającego powietrza, dzięki czemu znajdująca się w niej ciecz przestała reagować na wahania ciśnienia.

Wynalazek gdańszczanina

Nie różniący się co do zasady działania od używanego obecnie termometr zbudował urodzony w roku 1686 r. w Gdańsku (w rodzinie niemieckojęzycznej), a zmarły w roku 1736 w Hadze inżynier i fizyk Daniel Gabriel Fahrenheit. Nie wiadomo dokładnie, kiedy to zrobił – wiadomo tylko, że działo się to na początku XVIII w. Termometr Fahrenheita składał się – tak samo, jak dzisiejsze – ze zbiorniczka z cieczą i rurki, która była tak cienka, że nawet minimalne zmiany objętości cieczy w zbiorniczku wpływały na wysokość słupa cieczy w rurce. Cieczą, jaką Fahrenheit użył w swoim termometrze, była rtęć – jedyny metal, który w normalnych warunkach występuje w postaci ciekłej.

Jak go wyskalować?

Wskazania termometru niewiele komukolwiek by coś mówiły, gdyby termometr nie był w jakiś sposób wyskalowany. W używanych w Polsce i w całej Europie – z wyjątkiem Wysp Brytyjskich – termometrach stosowana jest skala opracowana w 1742 r. przez Szweda Andersa Celsiusa, w której 0 stopni odpowiada temperaturze zamarzania wody, a 100 stopni temperaturze jej wrzenia (pod normalnym ciśnieniem atmosferycznym). Wiemy jednak doskonale o tym, że Fahrenheit opracował swą skalę wcześniej, niż Celsius.

Na jakich kryteriach opiera się ta – wciąż używana w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii – skala?

Skala Fahrenheita

Charakterystycznymi punktami skali Fahrenheita są: temperatura mieszaniny wody z salmiakiem (solą kwasu solnego i amoniaku o wzorze NH4Cl) lub solą kuchenną – uznana za jej punkt zerowy - i temperatura mieszaniny wody z lodem – którą Fahrenheit określił na 32 stopnie. Taka skala została ogłoszona w 1724 r.

Stan podgorączkowy żony

Pierwotna wersja skali Fahrenheita, opracowana przez niego w 1715 r., miała dwa punkty wzorcowe: jej zerem była najniższa temperatura zaobserwowana w Gdańsku zimą 1708/1709 r., a punktem 100 stopni temperatura ciała jego żony. Przyjmując to drugie kryterium, Fahrenheit myślał, że jest to normalna temperatura ciała ludzkiego. Dopiero później się okazało, że żona Fahrenheita miała stan podgorączkowy, wskutek czego 100 stopni w jego skali oznaczało nie 36,6 stopnia w skali Celsjusza, lecz 37,8 stopnia.

Temperaturę w skali Celsjusza przelicza się na temperaturę w skali Fahrenheita według wzoru: tF = tC × 1,8 + 32. W odwrotnym kierunku wzór ten ma postać następującą: tC = (tF - 32)/1,8.

Temat: Systematyka związków nieorganicznych...

Jestem humanistka,a nie chemikiem... prosze Was o pomoc:)

Uczennicą. Jesteś uczennicą, a zadania są szkolne.


1.Zaproponuj metodę otrzymywania wodorotlenku żelaza (III) mając do dyspozycji tlenek żelaz (III),wodę,sód i kwas solny. Zapisz odpowiednie równania reakcji.


Najwygodniej wodorotlenek żelaza(III) najwygodniej jest strącić jakimś wodortlenkiem metalu z pierwszej grupy z jakiegoś roztworu soli żelaza(III). Ty masz nierozupszczalny tlenek - ale masz też kwas - więc tlenek możesz przeprowadzić w rozpuszczalną sól żelaza(III). Masz sód i wodę - więc z tego zrobisz wodorotlenek.


2.Jakie odczyny mają roztwory powstałe w wyniku reakcji nastepujących wodorków z wodą: wodorku sodu,amoniaku bromowodoru?Zapisz odpowiednie równania reakcji.

NaH - zasadowy
NH3 - amoniak to słaba zasada
HBr - ma charakter chemiczny taki sam jak HCl3.Mając do dyspozycji:magnez,tlen,siarkę,wodę otrzymaj wszystkimi znanymi Tobie sposobami siarczan (IV) magnezu.


Przypomnij sobie sposoby otrzymywania soli.

PostWysłany: Dzisiaj 12:30 Temat postu: Systematyka związków nieorganicznych...
Taaaak....jutro mam zaliczenie z chemii i od tego zalezy,czy zdam do nastepnej klasy.Dzis dostalam zadania,ktore jutro bede musiala wykonac,ale nie bardzo wiem,jak je zrobic...Jestem humanistka,a nie chemikiem... prosze Was o pomoc:)

1.Zaproponuj metodę otrzymywania wodorotlenku żelaza (III) mając do dyspozycji tlenek żelaz (III),wodę,sód i kwas solny. Zapisz odpowiednie równania reakcji.

2.Jakie odczyny mają roztwory powstałe w wyniku reakcji nastepujących wodorków z wodą: wodorku sodu,amoniaku bromowodoru?Zapisz odpowiednie równania reakcji.

3.Mając do dyspozycji:magnez,tlen,siarkę,wodę otrzymaj wszystkimi znanymi Tobie sposobami siarczan (IV) magnezu.


4.Siarczek pewnego dwuwartościowego metalu zawiera 57% siarki. Ustal wzór tego siarczku oraz podaj jego nazwę.


Poszukaj na forum. Było nawet niedawno. I byla wskazówka do tego zadania.


5.Dla podanego wzoru kwasu podaj nazwę,wzór strukturalny i jego bezwodnik kwasowy.
H3PO4
H2SO4
HNO3


Zeszyt i/lub podręcznik.


6. W czterech próbówkach umieszczono kolejno:tlenek wapnia,tlenek cynku,tlenek krzemu(IV) i tlenek węgla (IV). Następnie do kazdej z nich dodano wody mieszająć i zbadano odczyn powstalego roztworu za pompoca paska uniwersalnego.

Zobacz (czyt. poszukaj) jaki jest charakter tych tlenków i które z nich reagują z wodą. Podpowiem Ci, że piasek na plaży nie rozpuszcza się pod wpływem wody (co zapewne wiesz) - a piasek to przecież tlenek krzemu(IV). Tlenek cynku też nie będzie jakoś specjalnie się rozpuszczał. Pozostają dwa, które reagują ;)Temat: powtórka z chemi
Witam.. miałąbym ogromną prosbę.. Znalazłam na necie taki przykłądowy sprawdzian i go zrobiłam.. i czy ktoś mógłby mi go spraawdzić.. z góry dziękuję:)

zadanie 1 – 2 pkt
Podaj liczbę cząstek elementarnych w niżej podanych: jonie i atomie ( nie wiem o co chodzi)
35 S2-
41 Ca
zadanie 2 – 2 pkt
Podaj wzór elektronowy: amoniaku i tlenku węgla (IV). ( nie wiem o co chodzi)
zadanie 3 – 4 pkt
Przedstaw konfigurację elektronową i podaj ilość elektronów walencyjnych dla:
23V
1s22s22p63s23p64s23d3
elektrony walencyjne 2
30Zn
1s22s22p63s23p64s23d10
elektrony walencyjne 2
zadanie 4 – 2 pkt
Jakie wiązanie występuje w cząsteczce H2O. Podaj cechy charakterystyczne tego wiązania.
Wiązanie kowalencyjne spolaryzowane
Mają niskie temperatury wrzenia i topnienie
Polarne, rozpuszczają się w rozpuszczalnikach polarnych

zadanie 5 – 3 pkt
Nazwij związki chemiczne o podanych niżej wzorach:
H2SO3 kwas siarkowy (IV)
K3PO4 fosforan (V) poatsu
Fe2S3 siarczek żelaza (III)
zadanie 6 – 2 pkt
Dokończ równanie reakcji:
Cr(OH)3 +3CO2 → Cr2(CO3)3 +3 H20
Na2O + H2SO4 → Na2SO4 + H2O
zadanie 7 – 3 pkt
Podaj przykład w postaci wzoru i nazwy: tlenku zasadowego, kwasowego i amfoterycznego.
Zasadowy Na2O tlenek sodu kwasowy SO3 tlenek siarki (VI) amfoteryczny NO tlenek azotu
zadanie 8 – 2 pkt
Przedstaw stopniową dysocjację:
wodorotlenku baru
Ba(OH)2+H2o= BaOH+ + OH-
BaOh- + H20 = Ba+ + Oh -
kwasu ortofosforowego(V)
H3O4 =H+ + H2PO4 –
H2PO4- = H+ HPO4 2-
HPO42- = H+ + PO43-
zadanie 9 – 2 pkt
Napisz w formie cząsteczkowej i jonowej równanie reakcji:
Ba(NO3)2 + K2CO3 → BaCO3 + 2KNO3
Ba2+ + 2 NO3- 2K- + CO3 2- = BaCO3 + 2K- + 2 NO3 –
Ba2+ + CO3 2- = BaCO3
zadanie 10 – 2 pkt
Przedstaw równanie reakcji hydrolizy soli o wzorze - NaNO2 i określ odczyn roztworu.
NaNO2 + H20 = NaOH + HNO2
ODCZYN zasadowy
zadanie 11 – 3 pkt
Korzystając z tablicy Mendelejewa określ:
maksymalną wartościowość:
N V
Cl VII
wartościowość tych pierwiastków w związku z wodorem N III Cl I
w każdej z podanych par wskaż pierwiastek o większej reaktywności: K i Na, Cl i Br
Na Cl
zadanie 12 – 2 pkt
Uzupełnij równanie reakcji utleniania i redukcji:
2HNO3 + Cu→ Cu(NO3)2 + NO + H2O
zadanie 13 – 2 pkt
Wymień znane Ci: dwa utleniacze i dwa reduktory.
zadanie 14 – 2 pkt
Oblicz ile gramów KNO3 należy wsypać do 1500cm3 wody ( d= 1g/cm3), aby otrzymać roztwór 10%.
d= m/v
m= 1500 gr
cp=ms/ms+mrozp * 100
100x= 10x + 15000
15000= 90x
X= 167
zadanie 15 – 2pkt
Oblicz procentową zawartość tlenu w etanolu.
C2H5OH

2*12 + 5+ 17= 46
46-100
16-X
X= 35Temat: Kwasy karboksylowe, estry, aminy - sprawdzian
1.Kwasy karboksylowe to grupa związków organicznych zawierająca grupę karboksylową(COOH). Kwasy karboksylowe powstaja na skutek utleniania aldehydów i ketonów(próba Tromera-aldehydy, KMNO4-ketony)

HCOOH – kwas mrówkowy(metanowy)
CH3COOH – kwas masłowy(butanowy)
CH3CH2CH2COOH – kwas octowy(etanowy)
C15H31COOH – kwas palmitynowy(heksadekanowy)
C17H33COOH – kwas oleinowy(oktadekanowy) - nienasycony
C17H35COOH – kwas stearynowy(oktadekanowy)
- kwas benzoesowy

Właściwości fizyczne i chemiczne:
-silnie polarna grupa karboksylowa
-dimeryzacja cząsteczek(łączenie 2 cząsteczek w jeden wiekszy układ)
-mała lotność
-dobra rozpuszczalność kwasów w wodzie
-zdolnosc zmieniania odczynu roztworu na kwasowy
-wraz ze wzrostem długości grupy alkilowej wzrasta temperatura topnienia

2. Estry to pochodne kwasów karboksylowych i alkoholi. Estry są związkami wrażliwymi na silne kwasy i zasady. W wyniku działania silnych zasad na wiązanie estrowe powstaje z powrotem alkohol i sól kwasu karboksylowego (hydroliza zasadowa). Reakcja ta w przypadku tłuszczy prowadzi do otrzymania mydeł i dlatego nazywa się ją zmydlaniem estrów, nawet wtedy gdy nie chodzi o estry będące tłuszczami.
Bezpośrednia reakcja między kwasem karboksylowym i alkoholem nazywa się estryfikacją. W celu ułatwienia procesu estryfikacji, dodaje się do mieszaniny reakcyjnej katalizator, czyli kwas siarkowy VI(H2SO4)

3. Mydła – są to sole sodowe lub potasowe wyższych kwasów tłuszczowych, najczęściej palmitynowego, stearynowego i oleinowego. Sole sodowe wchodzą w skład mydeł twardych, mydła miękkie natomiast zawierają sole potasowe wymienionych kwasów.
Cząsteczka mydła składa się z części hydrofilowej i części hydrofobowej. Dzięki takiej strukturze mydło posiada właściwości czyszczące.

4. Wzór strukturalny amoniaku
_
N
/ |
H H H

5. Wzór półstrukturalny amin:
- metyloamina
CH3-NH2

- dimetyloamina
CH3-NH-CH3

-trimetyloaminy
???

6. Właściwości fizyczne aniliny
-bezbarwna ciecz, brunatniejąca na powietrzy
-słabo rozpuszczalna w wodze
-gęstość większa od wody
-wchodzi w skład trupich jadów – stąd nieprzyjemny zapach
-wykazuje słaby odczyn zasadowy (reaguje z kwasami)
-substancja silnie trująca(działa toksycznie przez drogi oddechowe)

7. Mocznik (pochodna kwasu węglowego)
-tworzy bezbarwne kryształy bez zapachu
-pierwszy związkiem organicznym zsyntetyzowanym z całkowicie nieorganicznych substratów
-w przemyśle mocznik jest otrzymywany w bezpośredniej reakcji dwutlenku węgla z amoniakiem: CO2 + 2NH3 → CO(NH2)2 + H2O
-jest to końcowy produkt przemiany białek i innych związków azotowych w organizmie. Jest wydalany z moczem, a w niewielkich ilościach z potem
-jest stosowany jako surowiec w produkcji tworzyw sztucznych, a także do produkcji nawozów sztucznych, leków i kosmetyków.

NAJLEPIEJ SCIAGNAC GOTOWY PLIK DO WYDRUKU TUTAJ(bo ulozenia niektorych wiazan nie sa te same;])
http://zso2forum.w.interia.pl/chemia.doc
Temat: Problemy z hodowlą czerwonych rybek
Może poczekajmy na Andrzeja - EyeQueue. Chciałoby się odpowiedzieć - czekaj tatka latka... Eye Queue chiba nie odwiedza tego wątku... EyeQueue na szczęście nie jest modem i nie musi czytać wszystkiego. Dodatkowo, EyeQueue (także na szczęście) posiada pracę i rodzinę, którym musi poświęcić czas w pierwszej kolejności. Dodam tylko, że tytuł wątku mnie nie zaintrygował, więc go faktycznie dotąd nie czytałem. Gdybyż go przynajmniej przeniósł ktoś do działu "woda". To niejako moje dziecko i staram się tam czytać wszystko. W takiej sytuacji, jeśli mój komentarz wyda się Wam niezbędny, należy, wzorem Autora, wysłać mi PW.
Do rzeczy:
W akwarium 140l. mam dwa dość duże glonojady, dwa kiryśniki, trzy tęczanki, dwie kosiarki, dwa sumiki szkliste, suma rekiniego, pictusa, dwa otoski, kilka miedzików, kilka kardynałków, kilka neonków, molinezję oraz kilka danio. Dodając, że co kupi mieczyka, to ten mu pada jak śledź...
Masz totalną zupę rybną z przerybieniem i dziwisz się że padają Ci ryby
Dalsza dyskusja wyjaśniła, że w akwarium było pH=5 i NO3=~150ppm. Tu pojawiło się kilka głosów mniej lub bardziej rozsądnych, acz wszystkie daleko od wyjaśnienia tajemnicy. Wielu ludzi w Polsce podświadomie Ci właśnie zazdrości Tu mały apel do podświadomości - nie zazdrośćcie, bo nie ma czego.
To było celem krótkiego streszczenia dla leniwych czytelników.
Skąd zatem tak niskie pH? Z zepsucia! Wprawdzie procesy gnilne (resztki jedzenia, roślinki, trupki) prowadzą zasadniczo do wzrostu pH, to w akwarium może zdarzyć się proces odwrotny. Jeśli w akwarium jest za mało rośli, za dużo ryb oraz wydajna filtracja biologiczna, będzie powstawało sporo alkalicznego amoniaku, który jednak w wyniku utlenienia w reakcji sumarycznej (po obu etapach nitryfikacji):
NH3 + 2O2 —> HNO3 + H2O
zamienia się w kwas azotowy. Nawet jeśli uwzględnić, że amoniak występował będzie w coraz większym stopniu (w miarę zakwaszania środowiska) w formie NH4+, to jest to znacznie słabszy kwas niż kation H3O+. Ot i cała tajemnica. Cechami charakterystycznymi, występującymi tu wspólnie, są niskie (bardzo niskie) pH i bardzo wysoki poziom azotanów. Szczerze pisząc, jestem niepomiernie zdziwiony, że jeszcze dychają w akwarium kremla otoski i sumiki szkliste.
Drugi problem, który pojawił się w trakcie, to zmiana pH po podmianie. O ile zmiana stężenia azotanów nie budzi wątpliwości, to niemożliwe się wydaje, by po zmieszaniu 1/3 wody o pH=5 i 2/3 wody o pH 7,5 – wyszło pH 7,5. Cóż, gdyby to było faktycznie w obu przypadkach 7,5, też napisałbym – niemożliwe. Ale pewnie w kranie było 7,7, a w akwarium po podmianie 7,4 lub coś zbliżonego. A to już jest możliwe. Błąd logiczny, który popełniacie, polega na przyjęciu, że pH zmienia się tak jak GH, KH i wszystkie inne stężenia (NH3, NO2, NO3, PO4 etc.). Tymczasem pH nie oznacza stężenia lecz wykładnik stężenia! Skala pH jest logarytmiczna nie da się tak prosto uśredniać. Do tego trzeba jeszcze pamiętać o równowadze H+ + HCO3– = CO2 + H2O, która dodatkowo zaburza takie zwykłe sumowanie jonów. Sytuacja w tym konkretnym przypadku wyglądała tak:
Powstający HNO3 powodował systematyczne zmniejszanie KH, poprzez usuwanie wodorowęglanów (HCO3– —> CO2). Zmiany pH w tym czasie były stosunkowo niewielkie (-> bufory). Gdy KH spadło do wartości bliskich zeru, nastąpił duży spadek pH. Po podmianie 2/3 wody w akwarium KH zostało uśrednione? Nie! Część wodorowęglanów z wody kranowej została zużyta do zobojętnienia HNO3, a reszta została w wodzie, dając KH=3. Jeśli uwzględnić, że zobojętnione zostało około 100ppm NO3 co odpowiada –9°KH (minus 9 - tak najłatwiej policzyć zobojętnianie) w 1/3 objętości oraz że końcowe KH wyszło 3, można szybko policzyć, że w kranie jest około 9°KH (warto to sprawdzić). Przy KH=3 w akwarium znaleźliśmy się znów w obszarze buforowania wodorowęglanów i dlatego pH tak drastycznie wzrosło po podmianie.
Mam nadzieję, że wyjaśniłem z grubsza o co chodzi. Dalszy komentarz, dotyczący wniosków praktycznych, pewnie wieczorem, bo czas do pracy.
PozdrawiamTemat: pensjonat TKKF "Hubert" w Warszawie
No cóż – zacząłem ten wątek, to wypadałoby go jakoś zakończyć. Miesiąc temu wynieśliśmy się z Huberta. Po moim letnim poście, od jesieni trwała zabawa z zarządem Klubu. Zaprosili mnie na zebranie, żeby „wyjaśnić nieporozumienia”. Tak naprawdę mam wrażenie, mieli ochotę trochę na mnie pokrzyczeć. Ale cóż – za stary na to jestem, a już na pewno pokrzykiwaniami się nie przejmuję. Usłyszałem sporo ciekawych rzeczy – że nie mam prawa stawiać warunków (tj. wymagań co do warunków w jakich jest trzymamy mój koń) – albo się godzę albo wynocha. Że jako klubowicz nie mam prawa powiedzieć złego słowa na Klub, nawet jeżeli słowo to jest w 100% prawdziwe. Że jak koń ma zepsute poidło, to mogę je sobie sam naprawić i w ogóle powinienem ponosić wszelkie koszta napraw w boksie mojego konia, bo to na pewno on wszystko popsuł. Okazało się również, że Zarząd – zgodnie z moimi przewidywaniami – zanim zaczął cokolwiek ze mną wyjaśniać, podjął już wcześniej decyzję o wywaleniu mnie z Klubu. Jakoś się tym nie przejąłem, a Zarząd jakoś się z decyzji wycofał, tzn. nie wręczył mi stosownego pisma, chociaż było już przez wszystkich członków Zarządu podpisane… Tak było we wrześniu 2005. Od października wymienialiśmy się kolejnymi pismami (jak ktoś jest zainteresowany, mogę podesłać kopie) – Zarząd postanowił wprowadzić nową umowę pensjonatu, co ciekawe tylko dla mnie i mojej siostry, chociaż w Hubercie stało wówczas jeszcze parę innych koni prywatnych. Umowa była wyjątkowo niekorzystna dla właścicieli koni – Klub nie brał właściwie żadnej odpowiedzialności za cokolwiek, kwestia częstotliwości wyjmowania nawozu miała być zależna od „możliwości technicznych”. Nie udało mi się uzyskać pisemnej interpretacji tego i kilku podobnie interesujących zapisów proponowanej nowej umowy. Zaproponowaliśmy swój wzór umowy, jasno precyzujący odpowiedzialność obydwu stron – Zarząd jej nie zaakceptował, twierdząc że zbytnio przypomina ona umowę-zlecenie. A co niby innego robię wstawiając konia w pensjonat, jak nie zlecam komuś opiekę nad nim? Detal. W marcu zabraliśmy konie i chyba była to doskonała decyzja. Konie stoją teraz w jasnej i przewiewnej stajni – w odróżnieniu od stajni Huberta którym do jasności daleko a opary amoniaku są aż gęste. Nawóz mają wybierany co tydzień, siana i owsa dostają ile dusza zapragnie. Place do jazdy są duże, nie kurzy się, hala dwa razy większa niż balon w Hubercie, padoki. A wszystko 30 minut autobusem z Ursynowa gdzie mieszkamy i tylko 50zł drożej miesięcznie niż w Hubercie. Nikt nie robi trudności, ludzie są mili i uśmiechnięci. Nie ma problemu, że place i hala są zajęte i nie można z nich korzystać w rozsądnych godzinach, a jak już uda się wjechać, to ma się towarzystwo 8 innych koni ze słabymi jeźdźcami na grzbiecie. Jesteśmy z nowej stajni bardzo zadowoleni, a nasze konie wyglądają na szczęśliwe.
A w Hubercie, jak na razie podnieśli ceny za jazdy konne – chociaż zarzekali się przed naszym odejściem, że pensjonaty nie są im potrzebne i świetnie z jazd się utrzymają, oraz jakoś stoją tam tylko trzy konie prywatne, chociaż zgodnie ze słowami Prezesa, miały pojawić się tłumy, jak tylko ze swoimi końmi wyjedziemy… No cóż – życzę im powodzenia! Ciekawe jak długo bez pensjonatów, przy takiej konkurencji wśród ośrodków jeździeckich się utrzymają, mając niezbyt uprzejma obsługę, stosunkowo wysokie ceny i dość niski standard świadczonych usług.Temat: Propozycja regulaminu WRMP 2006 im. Jana Wdowczyka
Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej
1. Identyfikacja substancji / preparatu
Nitrometan
Przeznaczenie / zastosowanie: odczynnik analityczny lub chemikalia do syntez.
2. Skład i informacje o składnikach
Synonimy: mono nitrometan
Numer CAS: 75-52-5
Ciezar czasteczkowy: 61.04
Wzór chemiczny: CH3NO2
Numer WE: 200-876-6
Numer indeksowy: 609-036-00-7
3. Identyfikacja zagrozen
Ogrzanie grozi wybuchem. Produkt łatwo palny. Działa szkodliwie po połknieciu.
4. Pierwsza pomoc
Przy kontakcie z oczami: przepłukac duza iloscia wody przy szeroko odchylonej powiece, skontaktowac sie z okulista.
Przy kontakcie ze skóra: zmyc duza iloscia wody, natychmiast zdjac zanieczyszczone ubranie.
Przy spozyciu: podac duza ilosc wody, spowodowac wymioty, natychmiast wezwac lekarza.
Przy wdychaniu: zapewnic dostep swiezego powietrza, jesli konieczne zastosowac sztuczne oddychania.
5. Postepowanie w przypadku pozaru
Odpowiednie srodki gasnicze: woda, piana, proszek
Specjalne zagrozenia: substancja palna, pary ciezsze od powietrza. Tworzy z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Unikac tarcia. Trzymac
z dala od zródeł ognia.
Inne: zapobiegac wyładowaniom elektrostatycznym.
Stosowac specjalistyczna odziez ochronna
6. Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska
Ostroznie zebrac przy pomocy materiału absorbujacego ciecze, przekazac do likwidacji. Oczyscic zanieczyszczony teren. Nie wdychac
par/aerozoli. Zapewnic dopływ swiezego powietrza do zamknietych pomieszczen. Nie dopuscic do dostania sie do kanalizacji. Nie
dopuscic do dostania sie do wód, scieków i gleby.
7. Postepowanie z substancja / preparatem i jej / jego magazynowanie
Obchodzenie sie z substancja: Zapewnic skuteczna wymiane powietrza (wentylacja). Postepowac zgodnie z zasadami dobrej praktyki
przemysłowej oraz ogólnymi zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy z substancjami chemicznymi.
Stosowac srodki ochrony osobistej zgodnie z pkt.8. Nie oprózniac do kanalizacji. Przy manipulowaniu
unikac tworzenia sie pyłu/aerozolu.
Magazynowanie: szczelne opakowania, dobrze wentylowane pomieszczenie, chronic przed swiatłem. Trzymac z dala od zródeł ognia i
ciepła, temperatura pokojowa (zalecane od +15 do +25°C).
8. Kontrola narazenia i srodki ochrony indywidualnej
Paramerty kontroli (NDS, NDSCh, NDSP): NDS: 30 mg/m3, NDSCh: 240 mg/m3
Dz.U. nr 217, Rozporzadzenie z dnia 29 listopada 2002 (poz.1833)
Srodki ochrony indywidualnej:
ochrona dróg oddechowych: konieczna gdy powstaja pary/aerozole - maska przeciwgazowa
ochrona oczu: konieczna - okulary ochronne
ochrona rak: konieczna - rekawice ochronne
ochrona ciała: konieczna - ubranie ochronne
srodki ochronne i higieny: natychmiast zmienic zanieczyszczone ubranie. Wymyc rece i twarz po pracy z ta substancja. Zaleca sie
stosowanie kremu barierowo-ochronnego do skóry.
9. Własnosci fizykochemiczne
Forma: ciecz
Kolor: bezbarwny
Zapach: nieprzyjemny
pH: kwasne
Temperatura topnienia: -29°C
Temperatura wrzenia: 100-103°C (760 mm Hg), 46,6°C (100 mm Hg)
Temperatura samozapłonu: 415°C
Temperatura zapłonu: 44°C
Granice wybuchowosci:
dolna: 7,3% obj.
górna: 63% obj.
lepkosc dynamiczna:
lepkosc kinematyczna:
Cisnienie par: 36 hPa (20°C)
Gestosc: 1,14 g/m3 (20°C)
Cie&iquest;ar nasypowy: nie dotyczy
Rozpuszczalnosc:
w wodzie: 95 g/l (20°C)
w rozpuszczalnikach organicznych: etanol
10. Stabilnosc i reaktywnosc
Warunki których nalezy unikac: wysoka temperatura.
Materiały których nale&iquest;y unikac: wodorotlenki alkaliczne, amoniak, chloroweglowodory, oksychlorogenowe zwiazki, substancje organiczne,
aldehydy, aniliny, silne alkalia, kwasy, aminy (ryzyko wybuchu).
Niebezpieczne produkty rozkładu: tlenki azotu (w przypadku pozaru).
Nastepne dane: czuły na swiatło, uderzenia, wysoce reaktywny. Wybucha z powietrzem w stanie par. Materiały
nieodpowiednie do współpracy: tworzywa sztuczne.
11. Informacje toksykologiczne
Informacje toksykologiczne: LD50 (doustnie, szczury): 940 mg/kg
Pozostałe dane: przy spo&iquest;yciu: mdłosci, wymioty, biegunka.; przy wdychaniu: podraznia drogi oddechowe.; przy kontakcie ze skóra:
podraznienie; przy kontakcie z oczami: podraznienie.; przy absorpcji: methemoglobinemia, absorpcja moze
powodowac uszkodzenia watroby i nerek.
12. Informacje ekologiczne
Niski bioakumulacyjny potencjał. Toksyczny dla ryb. Nie dopuscic do dostania sie do wody pitnej, scieków lub gleby.Strona 2 z 2 • Znaleźliśmy 110 postów • 1, 2